Ugrás a fő tartalomhoz

Umami telepítése Linux-ra

Követelmények

  • Node.js 18.17 vagy újabb verzió
  • MySQL 8.0 vagy újabb verzió VAGY PostgreSQL v12.14 vagy újabb verzió
vigyázat

A MariaDB nem támogatott, mert nincs implementálva a `BIN_TO_UUID' függvény.

Csomagok

apt install curl git postgresql-15

Node.js

curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_lts.x | bash - && apt-get install -y nodejs

Yarn

Yarn telepítése:

npm install -g yarn

PostgreSQL

Csatlakozás a PostgreSQL-hez:

sudo -u postgres psql

Az adatbázis létrehozása:

CREATE DATABASE umami;

Felhasználó létrehozása:

CREATE USER umami WITH ENCRYPTED PASSWORD 'UMAMI_DB_PASSWORD';
vigyázat

Dont forget to change the password!

Engedélyek beállítása:

GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE umami TO umami;

Az adatbázis módosítása:

\c umami

Scheme beállítása:

GRANT ALL ON SCHEMA public TO umami;

Kilépés a psql-ből:

\q

Felhasználó és csoport létrehozása

Először hozza létre a csoportot:

groupadd --system umami

umami felhasználó létrehozása:

useradd --system --gid umami --create-home  --home-dir /var/umami --shell /usr/sbin/nologin umami

Letöltés

A GitHub repository klónozása:

git clone https://github.com/umami-software/umami /opt/umami

A fájlok tulajdonosának módosítása:

chown -R umami:umami /opt/umami

Váltás az umami felhasználóra:

sudo -u umami /bin/bash

Csomagok telepítése

cd /opt/umami
yarn install

Beállítás

Hozzon létre egy .env fájlt:

nano .env

Állítsa be a DB kapcsolatot:

/opt/umami/.env
DATABASE_URL="postgresql://umami:UMAMI_DB_PASSWORD@localhost:5432/umami"
DATABASE_TYPE="postgresql"
APP_SECRET="UMAMI_APP_SECRET"

Engedélyek beállítása a fájlhoz:

chmod 0640 .env

Build

yarn build
információ

Az alapértelmezett felhasználónév az admin, a jelszó pedig az umami.

A systemd konfigurálása

systsemd service létrehozása:

nano /etc/systemd/system/umami.service
/etc/systemd/system/umami.service
[Unit]
Description=Umami
After=postgresql@15-main.service
Requires=postgresql@15-main.service

[Service]
Type=exec
User=umami
Group=umami
WorkingDirectory=/opt/umami
ExecStart=yarn start

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Töltse be újra a rendszert az új szolgáltatás betöltéséhez:

systemctl daemon-reload

Engedélyezze a szolgáltatás indítását a rendszerindításkor:

systemctl enable --now umami