Ugrás a fő tartalomhoz

Mautic Telepítése a Production Package használatával Debian 12 rendszerre.

A PHP 8.1 Telepítése

A Mautic 5.0-hoz PHP 8.0 vagy 8.1 szükséges.

Telepítse Sury Debian repository-ját:

sudo apt install -y lsb-release apt-transport-https ca-certificates curl && \
sudo wget -O "/etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg" "https://packages.sury.org/php/apt.gpg" && \
echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" | sudo tee "/etc/apt/sources.list.d/php.list" && \
sudo apt update

Telepítse a szükséges csomagokat

Telepítse a függőségeket:

apt install apache2 mariadb-server php8.1 php8.1-{fpm,xml,mysql,imap,zip,intl,curl,gd,mbstring,bcmath} unzip

A MariaDB konfigurálása

mysql_secure_installation

Hozza létre a DB-t és a felhasználót:

Hozzon létre egy véletlenszerű jelszót az adatbázishoz, és tárolja azt egy környezeti változóban:

MYSQL_PASSWD=$(echo $RANDOM | md5sum | head -c 20)

Az adatbázis jelszavának kiírása:

echo $MYSQL_PASSWD

Hozza létre az adatbázist és a felhasználót:

mysql --execute="CREATE DATABASE mautic; GRANT ALL PRIVILEGES ON mautic.* TO 'mautic'@'localhost' IDENTIFIED BY '${MYSQL_PASSWD}' WITH GRANT OPTION; FLUSH PRIVILEGES;"

A PHP-FPM konfigurálása

Állítsa be a PHP-FPM ajánlott beállításait:

nano +c/date.timezone /etc/php/8.1/fpm/php.ini
date.timezone = Europe/Budapest
vigyázat

Módosítsa az alábbi értékeket igényei szerint!

sed -i 's/memory_limit = 128M/memory_limit = 512M/' /etc/php/8.1/fpm/php.ini && \
sed -i 's/upload_max_filesize = 2M/upload_max_filesize = 100M/' /etc/php/8.1/fpm/php.ini && \
sed -i 's/max_execution_time = 30/max_execution_time = 600/' /etc/php/8.1/fpm/php.ini && \
sed -i 's/post_max_size = 8M/post_max_size = 64M/' /etc/php/8.1/fpm/php.ini

Indítsa újra a PHP-FPM szolgáltatást a beállítások alkalmazásához:

systemctl restart php8.1-fpm.service

Apache

Hozd létre a webhely konfigurációját:

nano /etc/apache2/sites-available/mautic.conf
<VirtualHost *:80>

ServerName mautic.example.com
DocumentRoot /var/www/mautic/

<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride All
</Directory>

<Directory /var/www/mautic/>
Options FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
</Directory>

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>

Az mpm_prefork letiltása:

sudo a2dismod mpm_prefork

Engedélyezze a szükséges Apache modulokat:

a2enmod rewrite mpm_event proxy_fcgi setenvif

PHP-FPM engedélyezése Apache számára:

a2enconf php8.1-fpm

A webhely engedélyezése:

a2ensite mautic.conf

Beállítások alkalmazása Apache-hoz:

systemctl restart apache2

Telepítse a Mautic-ot

Töltse le a legfrissebb archívumot:

wget https://github.com/mautic/mautic/releases/download/5.0.4/5.0.4.zip

Hozza létre a Mautic könyvtárát:

mkdir /var/www/mautic

A zip-archívum kibontása:

unzip -d /var/www/mautic/ 5.0.4.zip

Módosítsa a fájlok tulajdonosát:

chown -R www-data:www-data /var/www/mautic